Återuppbyggnaden

Återuppbyggnaden påbörjad

(Text från år 2000)

Nu pågår återuppbyggnaden av M/Y ALBA II för fullt. Projektet är nu i den roliga fasen när stora mängder trä kommer på plats, och redan nu ser ALBA mer än halvfärdig ut. Men framför projektet ligger en fas när alla smådetaljer ska på plats, och det kommer ta ytterligare tid innan ALBA kan sjösättas sommaren år 2000.

Här kommer en rapport från återuppbyggnaden:

Skarndäcket i massiv afrikansk mahogny är 45 mm tjock med 150 mm bredd. Hornen lamellimmades i fem skikt. Totalt gick det åt 40 meter mahogny för skarndäcket runt ALBA. Den afrikanska SIPO-mahogny som används till ALBA kommer från Fanérkompaniet. Två gigantiska stockar på vardera ca 8 meters längd med en största omkrets på dryga 1,3 meter vid roten, sågades upp av Bomans i Oskarshamn i dimensionerna 2", 1,5" och 1". Samtidigt skar man också upp ca 200 kvm 1,5 mm faner. Stockarna var särskilt utvalda med liknande ådring och kulör. Totalt används ca 14 rundkubik mahogny för återuppbyggnaden av ALBA.

Nästa steg efter skarndäcken var att båtbyggarmäster Per Norberg med hjälp av båtbyggare Harry Johans planerade turningen av fördäcket. Ett mödosamt men viktigt arbete för att däcket ska få en snygg kurva och för att få däcket liksidigt på babord och styrbords sida. Ribborna av utvald Oregon pine är 58 x 35 mm. Nåtbredden är 4 mm. Totalt 32 ribbor på däckets bredaste ställe. Totalt går det åt över tre kubikmeter Oregon pine till alla däck.

Däcket är skimsat på däcksbalkarna, dvs man lägger smala träribbor i olika tjocklek på däcksbalkarna för att få ett jämt språng utan några som helst ojämnheter på däcket. Ribborna är sedan skruvade underifrån med rostfri skruv. 2 000 skruvar doppades i ett hemgjort spackel, bestående av blymönja, linolja och fårtalg. Detta för att få ett effektivt rostskydd genom årtionden framöver.

Alba

Fårtalgen gör att inte spacklet torkar, utan håller sig smidigt genom åren. Rostskyddet är viktigast där trä ligger an mot metall, i första hand mot skruvhålen i däcksbalkarna. Däcket är även skråspikat med rostfri spik. På varje däcksribba har man också fräst en pärla och en fas för att få en vacker undersida på däcket. Undersidan bildar ju "tak" i förpiken och det vill båtbyggarna naturligtvis ha snyggt och prydligt. Samtidigt som fördäcket lades monterade Per Norberg bryggsidorna i mahogny 45x600 mm. Nere i fartyget mallades skott mot maskinrum samt två små skott i förkant mot gångdäck, ett tvärskeppsskott och ett långskeppsskott vilka utgör toaletten ombord. Samtliga dessa skott ligger under bryggdäck.