Avancerade lösningar för motor, drivlina och styrning på M/Y ALBA II

Sid 1 av 2

Denna gång ska vi titta lite närmare på de mekaniska installationerna på M/Y ALBA Men först går vi några år tillbaka i tiden, närmare bestämt till hösten 1994. Efter den uppmärksammade bärgningen och efter att fartyget våren 1994 varit utställt på Båtmässan, revs så all träinredning ut och M/Y ALBA transporterades av transportfirman BINAB ut till Tenövarvet utanför Vaxholm för skrovrenovering.

Gamla nitar i täta rader

Det första som gjordes var en grovblästring av hela skrovet så man kunde se vilka skador som behövde åtgärdas. Skrovet var förvånansvärt välbevarat efter de 30 åren på sjöbotten och endast några få delar av skrovet behövde bytas ut. Plåttjockleken är 5 mm i botten och 4 mm vid friborden. Skrovet tillverkades 1911 i Borlänge och är helt och hållet nitat. Ett stort antal 8 mm nitar håller ihop hela skrovet. Enkla nitrader med några få centimeters mellanrum mellan nitarna ger ALBA samma karakteristiska och ålderstigna utseende som Stockholms vackra ångbåtar.

Återställdes till enaxeldrift

Det största arbetet med skrovet blev att återställa det till enaxeldrift. Alba var under kriget inmönstrad till Marinen och stod till chefen för Marinkommando Ost förfogande. Militären installerade dubbla motorer med två propelleraxlar och denna installation skulle nu tas bort. ALBA skulle återfå sitt ursprungsutförande med en motor och en propeller. En ny skädda med axelgenomföring kom därför på plats.

Grundmålning med epoxi-primer

Tenövarvet bytte också vissa skott och gjorde en del invändiga skrovreparationer innan hela skrovet finblästrades. Därefter vidtog noggrann dammsugning av all blästersand och sedan målning. En grundprimer, en epoxi-primer från INTERNATIONAL sprutades på skrovet. I och med detta var Tenövarvets arbete färdigt och ALBA flyttades till en tillfälligt båthus som SKANSKA ställt till projektets förfogande i Bergvik i Bromma. Här gjorde båtbyggarmäster Per Norberg en noggrann linjemätning med laser av skrovet.

Motor och backslag

Motorn i ALBA är en 6 cylindrig VOLVO PENTA Marindiesel TMD 102A. Den ger 272 hk eller 200 kW. Denna motor kommer att ge ALBA en maxfart på hela 16 knop vid 1800 varv och en behaglig marschfart på ca 12 knop vid ca 1200 varv. TRANS AUTO levererade ett hydrauliskt backslag, TWIN DISC MG 5091, med reduktion 2:1, dvs propellervarvtalet är hälften av motorvarvet.

Svenskt antivibrationssystem

Innan installationen av motorpaketet vägdes motorn med monterat backslag i framkant och i bakkant så att man fick rätt hårdhet på motorkuddarna. Dessa är ovanligt mjuka tack vare det svenska antivibrationssystemet AQUADRIVE från SVENSKA UNICARDAN som är installerat i ALBA. Denna installation består vidare av ett trycklager som monteras på drivaxeln och sätts fast i ett tryckskott samt två flexibla axlar mellan tryckskottet och motorn. Från backslaget går den första mellanaxeln, ca 1,5 m lång, i ett vattentätt skott ut genom en tät skottgenomföring till den andra ca 3,5 meter långa mellanaxeln.

Denna andra axeln går till ett trycklager innan själva propelleraxeln tar vid. Finnessen med den vattentäta genomföringen mellan motorrum och salong är att om motorrummet skulle vattenfyllas rinner inte vattnet ut i resten av fartyget. Ett helt vattentätt motorrum med andra ord. Principen för Aquadrive antivibrationssystem är att motorn friläggs i båten sa att transmissionsljud och vibrationer aldrig når båtskrovet utan absorberas i motorupphängning och i de flexibla drivaxellarna. I en vanlig installation trycker propellerkraften direkt på backslaget och vidare till motorn och dess upphängning. För att klara de krafter som då uppstår måste motorfästena vara mycket styva och därigenom går en stor del av motor- och propellervibrationerna direkt ner i skrovet, där det förstärks och sprids vidare som vibrationer och oljud.

Gummiupphängt trycklager

AlbaFinessen med Aquadrive är att propellerns tryckande kraft aldrig når motorn utan istället tas upp av ett gummiupphängt trycklager som monteras i ett tvärskott i fartyget. Propellerkraften fördelas via lagret och skottet direkt till fartygets skrov och belastar aldrig motorn, som därför kan stå på betydligt mjukare gummikuddar. Den flexibla mellanaxeln fungerar som en kardan och tillåter motorn att röra sig fritt utan att propelleraxeln direkt påverkas. Detta kommer att ger ALBA en lugn, tyst och vibrationsfri gång.

Propelleraxel i specialkonstruerat hylsrör

Propelleraxeln i 60 mm rostfritt stål, monterad från trycklagret och bak till propellern ligger i ett specialkonstruerad hylsrör, också i rostfritt. I mellanrummet mellan propelleraxeln och hylsröret cirkulerar kallt vatten för kylning av propelleraxeln. Via ett uttag i fartygets botten pressas sjövatten in i hylsröret. Hylsröret i sin tur ligger i ett järnrör som är fastsvetsat i skrovet. Mellanrummet mellan hylsröret och järnröret, som är några centimetrar stort, är fyllt med konserveringsolja. Hela denna avancerade konstruktion är utförd av Lennart Schönberg som varit projektet till stor hjälp avseende motorinstallation, drivlina, axelgenomföringar och tätningar. En högergående 30" fyrbladig bronspropeller med 26" stigning av fabrikat CJR levererades av CAPELLA MARIN AB.

Hydraulisk styrning

Som original var ALBA utrustad med kättingstyrning. Men nu har projektet istället valt hydraulisk styrning och man har även utrustat ALBA med en bogpropeller. Det är av sjösäkerhetsaspekter man valt att sätta in modern teknik. ALBA kommer i framtiden användas som ett levande museum och gå i kulturcharter varför säkerhetsaspekterna med passagerare ombord särskilt måste beaktas. All modern teknik kommer dock i möjligaste mån byggas in och döljas så att ALBA's "originalutseende" inte störs. Bogpropellern är en QL BP1200, ca 10 hk, från Volvo Penta.

Läs fortsättningen på sid 2