Avancerade lösningar för motor, drivlina och styrning på M/Y ALBA II

Sid 2 av 2

Manuellt system från bryggan

ALBA's styrsystem består av ett manuellt system som manövreras uppe från bryggan och ett hjälpservosystem som tar över när ALBA styrs inne från styrhytten. Det manuella systemet på bryggan består av en hydraulpump med inbyggd oljebehållare, en Capilano 1350 från TFX i Göteborg. Pumpen har inbyggda backventiler vilket gör att man kan parallellkoppla två pumpar eller ett hjälpservosystem.

Elektromekaniskt från styrhytten

Det första som gjordes var en grovblästring av hela skrovet så man kunde se vilka skador som behövde åtgärdas. Skrovet var förvånansvärt välbevarat efter de 30 åren på sjöbotten och endast några få delar av skrovet behövde bytas ut. Plåttjockleken är 5 mm i botten och 4 mm vid friborden. Skrovet tillverkades 1911 i Borlänge och är helt och hållet nitat. Ett stort antal 8 mm nitar håller ihop hela skrovet. Enkla nitrader med några få centimeters mellanrum mellan nitarna ger ALBA samma karakteristiska och ålderstigna utseende som Stockholms vackra ångbåtar.

Kraftiga hydraulkolvar i roderrummet

Från pumpen går ca 14 meter hydraulrör i dimension 18 mm genom fartyget till roderrummet allra längst bak på ALBA. Här sitter två kraftiga 63 mm hydraulcylindrar med 30 mm kolvstång som via 20 cm kolvutslag ger ett roderutslag på 45º. Två ventiler före hydraulkolvarna styr flödet så att en kolv trycker och en kolv "drar" roderstocken vid manövrering. För nödstyrning finns en bypassventil som neutraliserar systemet och ALBA kan då manövreras via en rorkult som monteras direkt på övre delen av hjärtstocken.

Akustiska signaler

Microswitchar inmonterade i styrsystemet kommer dels ge en akustisk signal i styrpulpeten vid fulla roderutslag och också styra magnetventiler som tryckbegränsar systemet. Ett instrument visar också rodrets vinkel i förhållande till fartyget. Trycket i systemet är max 50 bar och magnetventilerna fungerar också som överbelastningsskydd och även som manöverbegränsning. En extra säkerhetsåtgärd mot alltför snabba roderutslag så att inte kraftiga girar i högre farter ska trycka sönder systemet. Antalet rattvarv mellan ändlägena styrbord till babord är 7,7.

Fast monterad fettsmörjning på roderstocken

Roderstocken är av syrafast rostfritt stål 2343. Mellanrummet mellan roderstock och roderrör, 5-6 mm, är fyllt med fett. Detta fylls på med jämna mellanrum genom en fast monterad fettspruta som sitter på roderröret. Det smörjer också de bärlager och bussningar som sitter i bägge ändar av roderröret.

Frihängande balansroder

AlbaRoderstocken avslutas med hjärtstocksfoten som är ca 30 cm lång och ca 12 cm bred. Rodret är i grunden en stålkonstruktion konstruerat med celler, ungefär som en bikaka. Dessa håligheter är fyllda med DivinyCell, ett plastmaterial. Hela rodret har sedan belagts med ett lager epoxi och glasfiber. På detta sätt har rodret kunnat få en mycket fin droppform. Att knacka, svetsa och rikta samma fina form i plåt är nästintill omöjligt och denna metod med plast och epoxi är därför att föredra. Roderytan är 0,78 kvm, beräknad efter ALBA's skrovyta i lateralplan och för ett visst fartområde. Tack vare den kraftiga konstruktionen av roderstock har ALBA ett frihängande roder, ett balansroder. En fördel vid eventuella grundkänningar då endast skäddan tar upp stötarna och rodret kan klara sig helt vid lindrigare grundstötningar.

Tillbaks till sid 1