Däck, tak och styrhus snart klara på M/Y ALBA II

(sept 1998-jan 1999)

Sid 1 av 2

Under vintern har båtbyggarna arbetat vidare med återuppbyggnaden. Ett speciellt tack vill Projekt Alba rikta till FESTO som ställt upp med träbearbetnings- och handmaskiner samt till SERNBRANDTS som levererat kombimaskiner, bandsågar pelarborrmaskiner mm. Att ha bra verktyg har verkligen underlättat arbetet för båtbyggarna.

Fördäcket i oregon-pine med mahognyfriser

AlbaFördäcket i oregon-pine las ut med friser i massiv mahogny och hyvlades plant. Efter dammsugning tejpades hela däcket med maskeringstejp på varje sida om nåten som är 4 mm bred och 12 mm djup.

Nåtning med gummi i botten

Därefter lades en primer i nåtet och när primern började torka trycktes ett 5 mm cellgummisnöre av neopren ner i botten av varje nåt. Detta var möjligt genom att gummisnöret sträcktes ut och med hjälp av ett litet hjul, fastsatt på en pinne, trycktes gummisnöret ner i nåten. Därefter pressades SIKA’s nåtmassa ner i nåten som fylldes upp ordentligt. Sedan var det bara att dra bort maskeringstejpen och man hade en mycket snygg nåtlinje utan kladd på däcket. Fördelen med att lägga ner gummi i nåten är att man får en mer elastisk fog. Om man bara nåtar med nåtmassa stelnar och fastnar så småningom nåtmassan i botten och när träet rör sig blir det lätt sprickor i massan med fuktskador som följd. Med gummit i botten behålls rörligheten och man undviker sprickbildning.

Styrhus med fasettslipat glas

Båtbyggarna har också mallat och gjort ramar till ALBA’s karakteristiska styrhus. Det är 40 mm ramträ med 22 mm tjocka fyllningar i mahogny i underkant och i överkant en glasram, med fasade lister som ska hålla det fasettslipade glaset till fönsterna som senare ska på plats. Varje glasram består av sex lister, formfrästa till den ovala överdelen av glaset. De lamellimmade koniska takbalkarna, 35 x 50 mm, till styrhuset är också på plats , med laxstjärtar i varje infästning mot sidorna. Samtliga takbjälkar och mittfisk på salongen är klara, samt alla invändiga skott som går upp till tak är också färdigställda och på plats.

Taken monterades "upp och ner"

AlbaParallellt med detta arbete har hela salongstaket och styrhustaket tillverkats separat på en 12 mm plywoodstomme. På plywooden limmades 5 mm tjocka, 58 mm breda oregon-pine ribbor med pärlad kant och fas för salongstaket. För styrhuset valdes en något smalare ribba, 40 mm bred, för bättre harmoni med de något smalare takbjälkarna i styrhuset. Hela taken tillverkades "upp och ner". Det var lätt att lägga, slipa och lacka när man inte behövde göra detta "underifrån". Taken är helt färdigbehandlade och väntar nu på att läggas på plats. Att lägga taken på en plywoodskiva gör hela konstruktionen mycket stabil. Plywooden förhindrar krypning och svällning samt att den blir skjuvningsstabil - man får ett mycket starkare fartyg på detta sätt.

Förpiken snart färdig

AlbaUnder däck har arbetet i förpiken kommit längst. Skotten är monterade och lackade. Garneringen i 12 x 120 mm oregon-pine är på plats. Träinramningen till ventilhålen lötades ihop dvs små träklossar limmades omlott i en cirkel och svarvades koniska för maximalt ljusinsläpp. "Falska" balkar i mahogny är klara att monteras för att dölja stålbalkar och skruvrader i taket. Samtidigt togs luftintag i skarndäcket upp. Via 2" slangar leds luft ner bakom garneringen till durken där värmeelementen så småningom ska monteras. Luftintagen i skarndäcket får en svanhals av brons.

Viktigt med tilluftsventilation

Detta med ventilationen är mycket viktig och glöms ofta bort. Det gäller att inte bara ha en bra utvädring utan det är egentligen viktigare att ha en bra tilluftsventilation. På ALBA är det löst på så sätt att via luftintag i skarndäcket leds luft via rör ner till durken på faryget. När den varma luften går ut via takventiler och luckor sugs friskluft ner via rören och fartyget får en naturlig ventilation. Detta fungerar utmärkt även när båten inte används.

Läs fortsättning på sid 2