Projekt M/Y ALBA II

Projekt ALBA syftar till att vidmarkhålla och bevara ett stycke svensk fartygskultur. Sverige har en fullständigt unik kulturskatt av veteranbåtar – ingen annanstans i världen finns så många gamla nöjesbåtar bevarade.

Projekt ALBA har tre huvudsakliga syften med återuppbyggnaden av Schubertkryssaren M/Y ALBA II :


  • att sprida kunskap om samt skapa intresse för den kulturskatt som den svenska veteranbåtsflottan utgör.
  • stimulera i huvudsak ungdomar att engagera sig i bevarandet av veteranbåtar samt bidra till att de bibringas den kunskap som krävs för detta.
  • bidra till att båtbyggarhantverket vidmakthålls och utvecklas.

Detta möjliggör Projekt Alba genom att båtbyggare tillsammans med lärare, praktikanter och elever återuppbygger den drygt 18 meter långa, 3,6 meter breda Schubertkryssaren M/Y ALBA II.

Projektet löper över tre år och sjösättningen beräknas till sommaren år 2000.

Genom bidrag från en Wallenbergstiftelse har projektet fått ekonomiska möjligheter att anställa båtbyggare och lärare för att ge undervisning till elever och praktikanter från i första hand Skeppsholmens Båtbyggarskola och S:t Görans Gymnasiums båtbyggarlinje (för arbetslösa inom ramen för "Kunskapslyftet"). Elever från Carl Malmstensskolan deltar också i projektet och båtbyggarlärlingar ges möjlighet att under längre perioder delta i projektet.

Projekt ALBA ser det viktigt att föra båtbyggartraditionen vidare, speciellt vad avser renovering och återuppbyggnaden av äldre veteranbåtar. Projektet vill också visa ägare av andra veteranbåtar att fina renoveringar fortfarande kan göras. Det är också viktigt att säkerställa kommande generationers möjligheter att ta hand om dessa fartyg.

M/Y ALBA II kommer efter färdig återuppbyggnad bli ett levande museum över en svunnen epok, kanske den mest intressanta i svensk skeppsbyggnadstradition.

Efter sjösättningen kommer M/Y ALBA gå i kulturcharter i Mälaren och Stockholms skärgård. Hon kommer bli en välkänd och uppskattad representant för den unika svenska veteranbåtsflottan.