Skrovrenoveringen

Alba

elt plåtren vidtog sedan nästa steg i Albas renovering. Hösten 1994 transporterade BINAB, under poliseskort, ut Alba till Tenövarvet i Vaxholm som ställt upp och lovat utföra skrovrenoveringen. Man blästrade, svetsade, och riktade skrovet. Nya skott och spant samt vissa däcksbalkar byttes. Och så småningom en grundmålning innan Alba åter igen bogserades till Båtmässan. Denna gång våren 1995 och Albas utställning detta år visande hur plåtarbetet utförts. I samband med mässan detta år skänkte Volvo en marinmotor, en Volvo Penta diesel på 350 hk. UNICARDAN bidrog med komponenter till drivlinan och från CAPELLA skänktes en propeller. Det är många andra företag som också skänkt material till Alba. Tyvärr får vi inte plats att namnge alla här men projekt Alba hälsar och tackar alla "sponsorer". Efter båtmässan transporterades Alba till en ny uppläggningsplats. Denna gång på Bergviks Varv i Alvik i Stockholm. Här hade Skanska ställt upp med byggnadsställningar så att ett enkelt båthus kunde byggas runt fartyget.

En utförligare skrovuppmätning med laserteknik gjordes av Per Norberg. Detta för att få exakta skrovritningar och med dessa som underlag har ett par fantastiskt fina modeller också byggts. Samtidigt hjälpte Lennart Schönberg till med konstruktionen av drivlinan, med de komponenter som Unicardan tidigare skänkt. Sedan tog projektet "time out". Albas tält blev en "malpåse" under hela 1996 när projektet sökte sponsorer inför nästa kostsamma steg. Det gällde att samla in ekonomiska medel och hitta partners för nästa del i återuppbyggnaden - det omfattande träarbetet. Under våren 1997 fick så projektet kontakt med Sjövik AB, ett dotterbolag till AB Vin&Sprit. En mycket passande tom fabriksbyggnad fanns på Vin&Sprits nedlagda fabriksområde i Årsta i Stockholm. Sjövik ställde mycket välvilligt upp med lokalen och en höstdag 1997 kunde så Alba flyttas från tältet i Bergvik till den uppvärmda, ljusa och trevliga renoveringslokalen i Årsta.

Alba
Se fler bilder från skrovrenoveringen