Rivningen

Efter den spektakulära bärgningen hade Alba bogserats med Dykabs hjälp in till kaj vid Pampas Marina i Solna. Här slamsugdes och länspumpades hon innan marinans väldiga kran sakta lyfte Alba upp ur vattnet. Här fick hon hänga under natten och då inträffade ett märkligt, nästan spökligt fenomen. När Alba bärgades var skrovfärgen dystert mörkgrå. Men när solen steg upp visade sig den Gamla Damen i en helt annan skrud. Hon hade blivit vit som en jungfru! Ingen kan förklara fenomenet men förmodligen beror det på luftens och syrets inverkan på färgen. Efter att i 30 år legat på en syrefattig Östersjöbotten, ändrade Alba plötsligt färg när hon kom i kontakt med luft igen. Hon ville vara vacker igen och genomgick denna mystiska förvandling. Ett gott omen - Alba betyder nämligen - vit!

Efter denna självpåtagliga förvandling gjordes sen en grundligare rengöring av hela fartyget. Motorerna lyftes ut och skänktes till veteranbåtsmuseet i Rimforsa. Därefter placerades Alba i ett för ändamålet uppbyggt båthus på Pampas Marina. Med hjälp av MuntersTorkteknik avfuktades hela fartyget. Alba iordningställdes sedan för att ställas ut på Båtmässan '94 i Stockholm. En fantasieggande monter byggdes upp där besökarna kunde se Alba i så gott som "nybärgat" skick. Invändigt hade hon iordningställts så att mässbesökarna kunde gå ner i fartyget. Att Alba var mässans populäraste monter det året är ingen underdrift! Efter succédagarna på mässan transporterades Alba med BINABs hjälp tillbaka till båthuset på Pampas.

Alba

Båtbyggarmäster Per Norberg mätte och fotograferade alla detaljer och Anders Wretling rev ur all inredning och allt gammalt trä. De trettio åren på botten hade gått så hårt åt trämaterialet att det inte gick att rädda utan allt byggs upp igen efter de gamla mallarna. Fören skars också ner till orginalutförande. Alba hade under kriget varit inmönstrad som stabsfartyg för Marin och en okänslig höjning av förskeppet var utförd någon gång i slutet på 1939. Detta för att förbättra sjövärdigheten, men det förfulade samtidigt konstruktören Hugo Schuberts linjesköna fartyg.