Bärgningen

Sid 2 av 2

Alba

Dykabs fartyg Johan tar över

I och med detta var militärens huvuduppgift avslutat och dykarfirmans Dykabs bärgningsfarkost "Johan" tog över. I början av augusti 1993 började så Johans vinschar snurra upp den tamp som ledde till de 10 stycken 10 meters stroppar som ledde ner till ALBA. Efter några timmar hade Johan vinschat upp så mycket att stropparna var helt sträckta. Varv efter varv drogs upp på trumman tills Johan nästan sjunker själv. Med 30 tons lyftkraft ligger Johan i nästan en timme och drar tills plötsligt Johan gungar till och reser sig. Belastningen sjunker till ett 20-tal ton och alla förstår att Östersjön har släppt sitt grepp om ALBA efter nära trettio år. ALBA hänger nu fritt i lyftoket under Johan som spelar upp de 10 meters stropparna en efter en. Så småningom hänger ALBA 10 meter under Johan och med några knops fart förflyttas ALBA till en förutbestämd plats där hon åter sänks ner, denna gång på 12 meters djup. Manskapet gör kväll, fäster stroppen i en boj och åker hem.

Mobilkran på vägfärja

Nästa helg görs det egentliga huvudlyftet. På morgonen den 15 augusti 1993 stävar en större bärgningsflotta ut mot Kanholmsfjärden. Dykabs Johan, vägfärjan Fredrika med en av Edins stora mobilkranar ombord möts upp av HMS Furusund. Eskorterad av många åskådarbåtar med ALBAs systerfartyg M/Y ATALA som en speciell hedersgäst börjar så den spännande bärgningen. Johan lyfter återigen ALBA. Med hjälp av dykare får sedan den stora mobilkranen ombord på vägfärjan tag i ALBAs lyftok och den sista färden mot ytan påbörjas.

En serenad av visslor hälsar ALBA när hon, översållad av ammunition, bryter vattenytan och jublet stiger "mot ytan" när en glädjestrålande Peter Upmark bordar ALBA och fäster svenska flaggan i ALBAs akter. Dykare tätar snabbt det hål i skrovet som gjordes vid sänkningen och efter länspumpning flyter så ALBA på egen köl. Här kunde historien om bärgningen vara slut men Östersjön skulle göra ett sista försök att behålla ALBA.

ALBA går till botten igen!

I upphetsningen över den lyckade bärgningen glömde man säkra ALBA föröver och plötsligt brister ett av de borrspett som håller det förliga slinget. ALBA kantrar och dykarna som står på ALBAs däck får kasta sig i säkerhet när ALBA går till botten igen! Stor dramatik! Nu hamnar också teamet i tidsnöd eftersom vägfärjan måste tillbaka i trafik igen. Kaptenen ger Peter en chans att få tag i ALBA igen. Tack vare att tidningen Dyks dykare finns på plats kan ett nytt lyftförsök snabbt förberedas.

ALBA på land

Denna gång går allt bra och efter några timmar flyter ALBA på egen köl igen. Hon placeras bakom Johan som sakta påbörjar bogseringen in till Pampas Marina i Solna. Tidigt på morgonen nästa dag lyfts så ALBA upp på land där hon placeras på en trailer. En omöjlig bärgning är lyckosamt genomförd.