Upptäckten

Sid 2 av 2

Alba

Med Stratos ekobild och positionsangivelse vände sig arbetsgruppen till ett antal bärgningsfirmor. Visst, det skulle inte vara några större problem att få upp ett fartyg från 100 meters djup. Men när Peter berättade att fartyget ifråga låg på ammunitionstippen med totalt dykförbud, sa alla att det är helt omöjligt. Glöm det, var rådet man fick.

Militären ställer upp

Men den envise Peter ville inte ge upp så enkelt, speciellt inte när han var övertygad om att ekot på Stratos bild var ALBA. Peter och arbetsgruppen bjöd sonika in ett par militära representanter till ALBAs systerfartyg Atala. Nere i den ombonade salongen berättade man sin historia och undrade om inte ALBA kunde användas som ett realistiskt övningsobjekt.

En höstdag 1992 gick så HMS Furusund ut med undervattensfarkosten "Sjöugglan" ombord. På angiven position stannade så Furusund upp och Sjöugglan sänktes ner till Östersjöns botten. På 100 meters djup tändes så Ugglans kraftiga strålkastare och videokameran ombord skickade upp de första bilderna till besättningen på bryggan.

ALBA var återfunnen!

Sakta, sakta gled så sjöugglan fram över botten och efter någon minut siktades konturerna av ett fartygsvrak. Med hjälp av fotografier av ALBA kunde Peter snabbt konstatera att sökandet var över och att fartyget nu var återfunnet!

Tillbaks till sid 1