Skorstenen

Albas underverk - skorstenen

AlbaKonstruktionen av Albas skorsten började med att båtbyggarmäster Per Norberg byggde en mall efter den gamla originalskorstenen. Med hjälp av mallen byggdes en form. På formen som först vaxades lades ett lager gelcoat, så att skorstenen får en jämn och fin insida. När formen tas bort blir detta första lager "insidan" på skorstenen.

På gelcoatlagret fästes därefter ett sandwich-laminat - Divinycell - ett PVC-skum i rutmönster runt hela formen. Divinycellen är sedan spacklad och slipad i tre lager.

På ytan är sedan lagt fem lager glasfiberväv, en Rovingväv 290 gr/kvm med en tvåkomponents polyesterplast. Efter två lager spacklades och slipades hela skorstenen innan de tre sista lagren glasfiber lades på. Därefter ny spackling och slipning innan fem tunna lager med gelcoat lades på. Mellan varje gelcoatlager slipades hela skorstenen noggrant.

AlbaDet var många dagars slipande, berättar Torkel Stillefors på Torkel Båtar som byggde skorstenen. Jag började med 180 korns våtslippapper för att sedan gå neråt via 240 - 320 - 400 - 600 - 800 - 1200 - 2000 och slutligen sista sliplagret med 4000 korns våtslippapper.

Den hårdaste plast man kan slipa är gelcoat, suckar Torkel. Normalt gör jag inte så här stora och omfattande handslipningar, men Alba förtjänar detta undantag, menar Torkel.

Sista finishen gjordes med ett polermedel med rubbing. Autosol Polercreme som polerades med polermaskin innan det allra sista momentet utfördes - vaxning med Hempels polymer-vax, ett flytande hårdvax.

AlbaYtan som Albas skorsten fick tack vare Torkels idoga arbete med alla slipning och polering är helt fantastisk. Inte ens den finaste billack har samma jämna fina yta.

Albas skorsten är byggd i två delar, en 50 cm hög underdel som den vackra mahognysoffan slingrar sig runt, och en 180 cm hög överdel. Skorstenen är förutom masten Albas högsta punkt och den övre delen kan därför behövas tas av vid transporter och vinterförvaring. Skorstenen är också förstärkt, dels vid toppen och i botten men också vid de bägge skarvarna.

Att Albas skorsten byggts i glasfiber och inte i stål, som originalet, beror på att man i skorstenen kommer att placera givare för navigeringsutrustning såsom radar och GPS, samt kommunikationsantenner för radio och telefoni. Signalerna går "igenom" plasten och utrustningen kan därför helt döljas. Det vore ju tråkigt om Albas vackra linjer och sköna utseende skulle förstöras genom radarutrustning och massor av antenner på däck och i masten. Det enda som placeras utanpå skorstenen är en ångvissla och två emaljerade emblem.

Avslutningsvis måste vi också informera läsaren för undvikande av missförstånd, att någon rök inte kommer ur skorstenen. Alla motoravgaser leds ut via aktern. Så var Alba konstruerad 1912. Skorstenen användes för den kolkamin som fanns i salongen ombord. Men någon kamin kommer inte finnas på den återuppbyggda Alba. Istället har man valt att installera en modern värmeanläggning.