Däck, tak och styrhus snart klara på M/Y ALBA II


(sept 1998-jan 1999)

Sid 1 av 2

Dubbla vattenfilter med glasbehållare

På den mekaniska sidan har två stycken vattenfilter i rostfritt stål, för kylvatten till maskin, monterats. Filterna har glasbehållare så man lätt ser när filtren blir fyllda. Två separata bottenintag, en på styrbord och en på babords sida, möjliggör att man kan stänga ett filter och rengöra detta under gång. Bra om t ex en plastpåse sugits in.

152 mm avgasrör

AlbaMan har också påbörjat arbetet med avgassystemet. 152 mm syrafast rostfritt rör används för att leda avgaserna ut ur fartyget. Efter turbon sitter ett "sprayhead" från UNI-CARDAN, där kylvattnet duschas in. Efter maskinrumsskottet sitter den första ljuddämparen, 320 mm i diameter och 96 cm lång. Mellan skotten sitter en gummiupphängning så att avgasröret blir vibrationsfritt.

Torra avgaser

Efter ljuddämparen leds avgaserna via en avgasslang under salongsdurken till det aktre skottet där ännu en gummigenomföring leder avgasslangen till en kombinerad vattenavskiljare/ljuddämpare från UNI-CARDAN, som separerar kylvattnet från avgaserna. De torra avgaserna leds därefter via ett syrafast rostfritt rör, format som en svanhals, ut ur fartyget längst akterut på babords sida. Genom att välja "torra" avgaser slipper man det störande ljudet när kylvattnet stötvis trycks ut ur avgasröret. Allt för komforten ombord.

5 kW elverk

Alba Ett YANMAR MASE-elverk på 5 kW från YANMAR SCANDINAVIA, har monterats på en gummiupphängd ram som i sin tur placerats i kabelgattet. Bränsleförsörjning till elverket sker från tankarna i maskinrummet och avgassystemet är i rostfritt med en vattenavskiljare för torra avgaser på samma sätt som för huvudmaskin.

Tillbaks till sid 1